Kontakt

BOKNINGSVILLKOR FÖR CAMP STEINFJORD

By Nordiq AB ansvarar för bokningen på denna sida.

Dessa kompletterande resevillkor till SRFs allmänna villkor för paketresor gäller mellan By Nordiq AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där By Nordiq AB är arrangör om inget annat angetts.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag By Nordiq AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag By Nordiq AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har By Nordiq AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till By Nordiq AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av By Nordiq AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida:
https://bynordiq.se/paketresor/

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i norska kronor utom där annat särskilt anges.
Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

Vid bokningstillfället skall bokningsavgift på 40% av totalkostnaden för din bokning betalas. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 60 dagar innan ankomst. För att betala slutbetalning gå in via länken i din bokningsbekräftelse och klicka på betala (länk). 

4. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

 • Vid avbokning tidigare än 150 dagar innan bokad ankomst återbetalas 75% av bokningsavgiften.
 • Vid avbokning mellan 150 och 60 dagar innan bokad ankomst återbetalas bokningsavgiften ej.
 • Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad ankomst blir man betalningsskyldig resans totalbelopp.

5. ÖVRIGA BOKNINGSVILLKOR

 • Resenärerna ansvarar alltid själva för att ha korrekta och giltiga försäkringar hos eget
  försäkringsbolag gällande olycksfallsförsäkring som täcker egen kroppsskada, skador på båt eller annan utrustning.
 • Resenärerna ansvarar alltid själva för att ha korrekta och giltiga försäkringar hos eget
  försäkringsbolag gällande eventuellt avbeställningsskydd.
 • Camp Steinfjord ansvarar inte för oförutsedda händelser utöver ställd resegaranti.
 • Deltagande i resa anordnad av Camp Steinfjord/vistelse på Camp Steinfjord sker alltid på egen risk.
 • Missad buss, flyg, båt eller övriga transportmedel ersätts ej.
 • Anspråk av ersättning/skadestånd utöver inbetalt belopp utbetalas ej.
 • Resenärerna är alltid själva ansvariga för att följa de lagar och regler som gäller för framförsel av båt enligt norsk lag.
 • Vid bokning av sällskap är det alltid den person som bokat resan som ansvarar för att resterande del av sällskapet erhåller all information som Camp Steinfjord skickat ut.
 • Camp Steinfjord ansvarar inte för att resenärerna följer dom norska tullreglerna. Alla resenärer är själva skyldiga att vara uppdaterade/pålästa samt att följa de tullregler som gäller vid resans datum. Vid medtagande av tex tobak och alkohol vid inresa i Norge gäller inte EU-stadgar utan är reglerat av norska tullverket.
 • Alla resenärer ansvarar själva för att norska fiskeridirektoratets bestämmelser gällande utförsel av fisk vid hemresa efterföljs.

6. REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten och mailas till booking@steinfjord.com så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq per telefon +46 411 558725 eller e-post info@bynordiq.se

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

7. INTEGRITETSPOLICY

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

Dessa bokningsvillkor gäller från 4 Oktober 2022 och uppdaterades senast 4 Oktober 2022.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram