Kontakt

BOKNINGSVILLKOR FÖR CATCH FISKERESOR 

By Nordiq AB ansvarar för bokningen på denna sida.

Dessa kompletterande resevillkor till SRFs allmänna villkor för paketresor gäller mellan By Nordiq AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där By Nordiq AB är arrangör om inget annat angetts.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag By Nordiq AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag By Nordiq AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har By Nordiq AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till By Nordiq AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av By Nordiq AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida:
https://bynordiq.se/paketresor/

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

Vid bokningstillfället skall en bokningsavgift på 40% av totalkostnaden för din bokning betalas. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 60 dagar innan avresa.

4. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

– Avbokning och ändring

 • Vid avbokning tidigare än 150 dagar innan avresa återbetalas 75% av bokningsavgiften.
 • Vid avbokning senare än 150 dagar innan avresa och fram till 90 dagar innan avresa återbetalas 50% av bokningsavgiften
 • Vid avbokning senare än 90 dagar innan avresa återbetalas bokningsavgiften ej.
 • Vid avbokning senare än 60 dagar innan avresa debiteras totalkostnaden för bokningen.
 • All avbokning skall ske skriftligt per mail på adress booking@catchfiskeresor.se

5. ÖVRIGA BOKNINGSVILLKOR

 • Resenärerna ansvarar alltid själva för att ha korrekta och giltiga försäkringar hos eget
  försäkringsbolag gällande olycksfallsförsäkring som täcker egen kroppsskada, skador på båt eller annan utrustning.
 • Resenärerna ansvarar alltid själva för att ha korrekta och giltiga försäkringar hos eget
  försäkringsbolag gällande eventuellt avbeställningsskydd.
 • Catch Fiskeresor ansvarar inte för oförutsedda händelser utöver ställd resegaranti.
 • Deltagandet i resa anordnad av Catch Fiskeresor sker alltid på egen risk.
 • Missad buss, flyg, båt eller övriga transportmedel ersätts ej.
 • Anspråk av ersättning/skadestånd utöver inbetalt belopp utbetalas ej.
 • Catch Fiskeresor har rätt att ställa in resor pga för få bokningar eller andra ytterligare faktorer som kan uppkomma. Vid sådana fall återbetalas hela den summa som resenären har betalat in.
 • Catch Fiskeresors bokningsansvarig sköter fördelningen av rumsfördelning och båtlag.
  Rumsfördelning samt indelning av båtlag är alltid planerad innan avfärd och därmed slutgiltig.
 • I de fall bokning av sällskap sker och antalet resenärer inte fyller, eventuellt inte får plats i ett rum/en båt, kan en eller flera personer i sällskapet bli placerade med andra resenärer. Tex vid bokning av två platser kommer man eventuellt att få dela rum/båt med två andra resenärer. Vid bokningar om sällskap av fyra personer är man alltid garanterade att bo tillsammans och bilda eget båtlag, detta förutsatt att någon i sällskapet har rätt att framföra båten enligt norsk lag. Resenärerna är själva ansvariga för att följa de lagar och regler som gäller för framförsel av båt enligt norsk lag. I annat fall gäller återigen rätten att flytta/ändra om i båtlag.
 • Vid bokning av sällskap är det alltid den person som bokat resan som ansvarar för att resterande del av sällskapet erhåller all information som Catch Fiskeresor skickat ut.
 • Catch Fiskeresor ansvarar inte för att resenärerna följer dom norska tullreglerna. Alla resenärer är själva skyldiga att vara uppdaterade/pålästa samt att följa de tullregler som gäller vid resans datum. Vid medtagande av tex tobak och alkohol vid inresa i Norge gäller inte EU-stadgar utan är reglerat av norska tullverket.
 • Alla resenärer ansvarar själva för att norska fiskeridirektoratets bestämmelser gällande utförsel av fisk vid hemresa efterföljs.

6.REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten och mailas till info@catchfiskeresor.se så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq per telefon +46 411 558725 eller e-post info@bynordiq.se

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

7. INTEGRITETSPOLICY

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

Dessa bokningsvillkor gäller från 4 Oktober 2022 och uppdaterades senast 4 Oktober 2022.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram