Kontakt

BOKNINGSVILLKOR

By Nordiq AB ansvarar för bokningen på denna sida.

Dessa kompletterande resevillkor till SRFs villkor gäller mellan By Nordiq AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där By Nordiq AB är arrangör om inget annat angetts.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag By Nordiq AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag By Nordiq AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har By Nordiq AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till By Nordiq AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av By Nordiq AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida:
https://bynordiq.se/paketresor/

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

 

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

 

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

 

4. FÖRMEDLING AV PRIVATA STUGOR

By Nordiq AB förmedlar privata hyresobjekt. Hyresavtalet, som du ingår med By Nordiq AB, som förmedlare – gäller mellan dig som hyresgäst och hyresobjektets ägare som uthyrare. Vid bokningstillfället erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren By Nordiq AB. Med bekräftelsen följer en voucher/dokument med ytterligare information.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från uthyraren. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens information alternativt att den avtalas gemensamt mellan hyresgäst och uthyrare.

Nedanstående hyresvillkor är gällande i det hyresavtal, som med By Nordiq AB som förmedlare har ingåtts mellan hyresobjektets ägare och hyresgästen vid bokningstillfället:

 • Hyresobjektet får endast bebos av det antal personer uthyraren angett som max antal bäddar om ej annat avtalats. Hyresgästen har ej rätt att sätta upp tält, husvagnar på tomt som tillhör objektet. Vid överträdelse av detta har uthyraren rätt att avvisa överskridande antal personer och ingen återbetalning av bokningsbelopp sker.
 • Står ingen information om sängkläder och slutstädning i informationen från uthyraren så gäller regeln att hyresgästen själv ansvarar för det och att det inte ingår i uthyrningspriset.
 • Om inget annat uttalats i informationen från uthyraren så ska objektet finnas disponibelt för  incheckning från 15.00 ankomstdagen och utcheckningstid ska vara senast kl.11.00. Hyresgästen och uthyraren är ansvariga att på förhand avtala kring nyckelutlämning/återlämnande.
 • Om uthyraren angett husdjur ej tillåtet har gästen ej rätt att ta med sig husdjur. Även om uthyraren angett husdjur ej tillåtet, kan ej garanteras att där aldrig varit husdjur eller att uthyraren själv ej har husdjur.
 • Rökning är generellt ej tillåtet i hyresobjekten om inte det uttryckligen står i objektbeskrivningen att det är tillåtet. Kräver att det avtalats separat mellan hyresgästen och uthyraren.
 • Om båt ingår i hyresobjektet är det hyresgästen som ansvarar för att utrustning är korrekt och att ev. utbildningskrav (ex. förarbevis) enligt lag finns, vid användande av denna båt.
 • Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för ev. buller från trafik, maskiner eller liknande.
 • Varken uthyraren eller förmedlaren kan hållas ansvariga för kvaliteten på Internetuppkoppling som t.ex. dålig täckning, dålig hastighet.
 • Hyresgästen är själv ansvarig för vistelser i pooler, spabad o.l och man är förpliktad som hyresgäst att följa föreskrifterna.
 • Observera att ett hyresobjektet kan komma att avbokas från förmedlarens eller uthyrarens håll om giltig anledning föreligger ex. brand, översvämning, tekniska orsaker som omöjliggör bokningen eller att objektet sålts. Förmedlaren kan ej hållas ansvarig i dessa fall utan endast skyndsamt hjälpa med förmedling av liknande objekt.
 • Utrustning och inventarier i hyresobjektet ska hanteras med respekt, läs mer i voucherinformationen.
 • Hyresobjektet ska vara i ordning vid ankomst. Reklamation rörande städning ska göras omgående till uthyraren. Skulle hyresgästen finna brister, skador vid ankomst ska det meddelas omgående  till uthyraren och förmedlaren efter inflyttning (inom 72 timmar), annars har hyresgästen förlorat rätten till reklamation. Uthyraren och/eller förmedlaren har rätt att under en rimlig tidsfrist försöka avhjälpa ev. fel och brister. Avresa från hyresobjektet innan hyresperiodens utgång, sker på hyresgästens bekostnad och risk. Hyresgästen riskerar att inte kunna ställa krav. Det anses då att hyresgäst själv omöjliggjort avhjälpning. Förmedlaren förbehåller sig rätten att vid avhjälpning flytta hyregästen till annat hyresobjekt.
 • Vid avresa ska objektet lämnas i samma skick som det hade vid ankomst. Vid allvarligt fel/skadegörelse som orsakas av Hyresgästen blir Hyresgästen ersättningsskyldig.

 

5. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

För bokningen kan i vissa fall tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd. Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
Med nära anhörig avses den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg.

Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller.

 • Avbeställningsskydd kan ej tecknas av grupper på över 9 personer.
 • Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokning.
 • Avbokning måste ske senast dagen innan ankomstdatum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
 • Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa.
 • Vid avbokning mot avbeställningskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

 

Vad ersätter vi inte

 • Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär.
 • Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
 • Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.

 

6. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller.

Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid den hårdaste avboknings- och ändringsregeln som gäller. Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen. Vänligen observera att du kan komma att debiteras för avbokning i enlighet med hotellets avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst! Vi rekommenderar att du läser igenom hotellets villkor noggrant, innan du genomför din bokning.

OBS! För vissa event och för gruppbokningar (över 9 personer) gäller särskilda villkor för avbokningskostnader.

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

– Avbokning och ändring av enbart hotellrum, Bed & Breakfastrum 

Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än kl. 17.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela By Nordiq inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av enbart vandrarhemsrum

Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast 14 dagar innan ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än 14 dagar före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela By Nordiq inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av stugor och lägenheter

 • *Från bokningsdagen och fram till 70 dygn före inflyttning: 10% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 69 till 40 dygn före inflyttning: 25% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 39 dygn före inflyttning: 100% av det totala hyresbeloppet.
 • (Avbokning och ändring gäller ej för vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse)

– Avbokning och ändring av camping

 • *Från bokningsdagen och fram till 40 dygn före ankomst: 10% av det totala beloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 39 till 12 dygn före ankomst: 50% av det totala beloppet, dock minst SEK 500
 • *Från 11 dygn till 2 dygn före ankomst: 75% av det totala beloppet.
 • *Från 1 dygn till 0 dygn före ankomst: 100% av det totala beloppet.
 • (Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av paket, aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport

Ej avboknings- eller ändringsbart, om inget annat anges i bokningsbekräftelsen.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

OBS! Avbokning via Callcenter måste ske inom våra ordinarie öppettider. Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse från By Nordiq. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning, och ni måste då meddela detta till By Nordiq nästföljande vardag. Återbetalning kan inte garanteras om avbokningen skett direkt till hotellet. Vänligen observera att vissa rabatter och erbjudanden inte kan ändras eller avbokas. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”. Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning och dina bokningsvillkor.

Särskilda villkor för event och vid gruppbokningar (fler än 9 personer).

När du vill avboka eller ändra en bokning för grupp gäller följande om inte annat specificerats i din bokningsinformation:

– Avbokning av hel grupp eller delar av grupp

 • fram tom 35 dagar före ankomst, kan bokningen avbokas utan debitering.
 • senare än 35 dagar före ankomst, 50 % av senaste angivna bokningsvärde debiteras.
 • senare än 21 dagar före ankomst, 75% av senaste angivna bokningsvärde debiteras.
 • senare än 7 dagar före ankomst, 100% av senast angivna bokningsvärde debiteras.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt avbeställningsavgift återbetalas ej.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av By Nordiq fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

 

7. ÄNDRINGSKOSTNADER

Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.

 

8. REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq per telefon +46 411 558725 eller e-post info@bynordiq.se

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

 

9. INTEGRITETSPOLICY

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram