Kontakt

BOKNINGSVILLKOR
WETLANDI AB

By Nordic AB (BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, förmedlar Wetlandi ABs produkter och administrerar bokningar och betalningar för Wetlandi ABs räkning. BN AB har således inget ansvar för Wetlandi AB. Dessa villkor gäller mellan BN AB och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där BN AB är förmedlare om inget annat angetts.

1. BOKNING/BESÖK
Vi tar emot bokningar via webb och på plats. Efter bokning online mottar du en bokningsbekräftelse via e-post. Vid besök/incheckning ska e-post bekräftelsen uppvisas.

2. PRISER
Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

3. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren/förmedlaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

4. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

5. ÄNDRING/AVBOKNING
Köpta och betalda biljetter kan avbokas fram till och med 7 dagar innan ankomst med 100% återbetalning. Om kanot/utrustning avbeställes senare än 7 dagar före hyrestiden fram till 24 timmar innan, har uthyraren rätt att tillgodoräkna sig 50 % av den totala hyreskostnaden Om kanot/utrustning avbeställes inom 24 timmar före hyrestidens början har uthyraren rätt att tillgodoräkna sig 80 % av den totala hyreskostnaden.

Vill du ändra/avboka din bokning kontakta kundservice.

Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning, det är beställarens ansvar att kontrollera att bekräftelse och biljetter motsvarar det man beställt.

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta kundservice:
E-post: bokning@bynordiq.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

6. REKLAMATION
Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq:
E-post bokning@bynordiq.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar Ni arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

7. INTEGRITETSPOLICY
By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av biljetter och säsongskort, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

8. ANSVAR
• All paddling sker på egen risk och simkunnighet är ett krav. Flytväst skall bäras av samtliga i kanoten under färd.
• Vid förseningar ska uthyraren meddelas snarast.
• Om skada uppstår på kanot och annan utrustning är hyresmannen ersättningsansvarig. Kontrollera med er hemförsäkring vad som gäller vid skada på hyrd utrustning. Wetlandi har inga försäkringar som skyddar kunden.
• Kanot och utrustning skall återlämnas väl rengjord.
• Campingpaket rengörs och städas så gott det är möjligt. Var noga så inget saknas. Efter återlämnandet rengör sen Wetlandi mer noggrant, torkar och packar om utrustningen.

9. GRUNDREGLER
Wetlandi lägerplatser
När du vill leva som Robinson på en obebodd ö sker övernattning på platserna enligt listan nedan. Wetlandis kunder använder dessa fritt oavsett om ni har ett tält eller är en hel grupp. Här går också bra att stanna mer än en natt. Övriga besökare måste kontakta Wetlandi innan de slår läger.
www.wetlandi.se, +46 735 314 314
Namn på lägerplatser och rekommenderat antal tält:
• Alfären, 2 lägerplatser. (Norra- mindre grupp, södraenstaka tält).
• Bjärnö, 2 lägerplatser. (Östra- större grupp, västra- enstaka tält).
• Holma, enstaka tält. Att campa vid stugorna väster om lägerplatsen är inte tillåtet.
• Kalvön, större grupp.
• Kråkön, enstaka tält.
• Slättön, 2 lägerplatser, Södra – större grupp, norra – mindre grupp.
• Söndre udde. 2 lägerplatser. (Norra- enstaka tält, södramindregrupp) Tänk på att inte beträda djurskyddsområdet.
• Vången, Holjeån, större grupp.
Varje lägerplats är utrustad med eldstad, bord/bänk, informationsskylt och latrinspade. På Bjärnö och Slättön finns även vindskydd.

Sophantering
Besökaren ansvarar för att platsen lämnas i snyggt och städat skick. Wetlandis kunder kan lämna sitt avfall vid centret i Axeltorp förutsatt det är noga sorterat. Separera brännbart, metall, ofärgat och färgat glas. Påsar för detta kan ni få i receptionen.

Allemansrätten
Är unik i sitt slag och ger var person rätten att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten innebär inte bara rättigheter, utan också en hel del skyldigheter. Du ska alltid uppträda med respekt, hänsyn och ansvarskänsla. Tänk på att inte störa och inte förstöra.

Några grundregler
• Skräpa inte ner.
• Passera eller vistas inte på annans tomt.
• Gå inte över åkrar med sådd eller skada växande gröda.
• Rasta eller bada inte vid privata bryggor eller inom nära håll till privat bebyggelse.
• Att slå upp ett tält någon natt i naturen är tillåtet om man inte stör markägaren eller skadar naturen. Tälta inte på områden med betande djur eller växande gröda. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.
• För grupper gäller inte allemansrättens principer. Grupper måste
ha tillstånd ifrån markägaren. Kontakta markägaren eller Wetlandi innan ni ger er ut i Ivösjöns Arkipelag.
• Om ni gör upp eld, använd endast lösa grenar eller medhavd ved som bränsle. Att kapa friska grenar eller fälla träd är inte tillåtet.

Eldning, tänk på!
Gör endast upp eld i avsedda eldstäder. Att bygga en egen eldstad eller elda på annan plats avråds bestämt. Använd gott omdöme och minimera risker. Se till att det alltid finns vatten att släcka med. Släck ordentligt när ni lämnar platsen och använd stor mängd med vatten. Elda inte om det råder eldningsförbud. Information om brandrisk och eldningsförbud brukar ges i lokalpressen och i samband med lokalradions nyhetssändningar. Fråga även personalen i Wetlandis reception.

Fiske
Fiskekort är obligatoriskt. Regler för fiske och information om hur du köper fiskekort finns på ww.ivosjon.se eller använd QR-koden. Fiskekort och djupkartor finns även till försäljning på olika platser runt sjön. Respektera fiskeförbudet i området mellan Ekenäs udden och Rävastärten mellan den 1/5-15/6. ”Var rädd om Ivösjön, det finns bara en!” Fiskekort krävs även i Holjeån.

Fågelskyddsområde
Det finns ett rikt fågelliv, i och kring Ivösjön. Området på Enöns västra sida får inte beträdas 1/2-31/8, se karta. Följ anvisningarna och visa hänsyn, så vi får behålla fågellivet i sjön.

Naturleder
I området finns flera naturleder för både vandring, paddling och cykel. För mer information, se www.visitbromolla.se eller kontakta Bromöllas Turistinformation. I Wetlandis reception finns också information och kartor över de olika lederna.

Vid olycka eller brand, ring SOS: 112.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram