Kontakt

BOKNINGSVILLKOR

By Nordiq AB ansvarar för bokningen på denna sida.

Dessa kompletterande resevillkor till SRFs villkor [1] gäller mellan By Nordiq AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där By Nordiq AB är arrangör om inget annat angetts.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag By Nordiq AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag By Nordiq AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har By Nordiq AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till By Nordiq AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av By Nordiq AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida:
https://bynordiq.se/paketresor/

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

5. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Avbokning med 75% återbetalning kan göras via telefon 0454 – 50123 eller mail Morrum.Receptionen@sveaskog.se [1] senast sju dagar innan ankomst och måste alltid bekräftas av Mörrums Kronolaxfiske för att vara giltig. Observera! Gäller ej långtidskort. Senare avbokning eller utebliven avbokning kommer ej att återbetalas.

Observera! Att för våra kurser och fiskepaket gäller att avbokning med 75% återbetalning endast kan göras via telefon 0454 – 50123 eller mail Morrum.Receptionen@sveaskog.se senast 30 dagar innan kursens eller paketets startdatum och måste alltid bekräftas av Mörrums Kronolaxfiske för att vara giltig. Vid avbokning senare än 30 dagar innan utsatt startdatum för paketet eller kursen, utgår ingen återbetalning.

6. ÄNDRINGSKOSTNADER

Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.

7. REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq per telefon +46 411 558725 eller e-post info@bynordiq.se [2] [2]

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

8. Integritetspolicy

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

 

För kontakt kring bokning, ändring och avbokning

Mörrums Kronolaxfiske

+46 454 – 50123 eller Morrum.Receptionen@sveaskog.se [1]

Läs mer om Personuppgiftslagen (PUL) hos Datainspektionen – www.datainspektionen.se [3]

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram