Kontakt

PAKKEREJSER

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en Pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for Pakkerejser. By Nordiq ApS er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede Pakkerejse.

By Nordiq ApS har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis Pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent.

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 • Du vil via By Nordiq ApS hjemmeside modtage alle vigtige oplysninger om Pakkerejsen inden indgåelse af aftalen om rejsen.
 • By Nordiq ApS er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Nødtelefonnummer, hvortil henvendelse kan rettes: Kundeservice e-mail: info@bynordiq.dk eller ring +45 69 91 16 51
 • Du kan overføre Pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger. Ring venligst til vores kundeservice og hør nærmere: +45 69 91 16 51
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden Pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8% af Pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Du kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af Pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis væsentlige elementer af Pakkerejsen efter Pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, er du berettiget til passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter.
 • Du kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden Pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke Pakkerejsen.
 • Du kan endvidere til enhver tid inden Pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr (op til Pakkerejsens pris).
 • Hvis væsentlige elementer af Pakkerejsen efter Pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, vil du blive tilbudt passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Du kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af Pakkerejsen, og vi undlader at afhjælpe problemet
 • Du har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Vi hjælper dig, hvis du kommer i vanskeligheder undervejs. Ring på tlf. +45  69 91 16 51
 • Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente, refunderes betalingerne. Hvis vi går konkurs eller bliver insolvente efter Pakkerejsens begyndelse, og hvis Pakkerejsen omfatter befordring, er din hjemtransport sikret.  By Nordiq ApS har via kontant deponering til rejsegarantifonden oprettet beskyttelse mod konkurs og insolvens. Kontakt Rejsegarantifonden hvis du nægtes ydelser som følge af By Nordiq ApS konkurs eller insolvens.
  Rejsegarantifonden
  Røjelskær 11, 3. sal
  2840 HolteTlf.: +45 4587 8333, E-mail: info@rejsegarantifonden.dk

Direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196896.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram