Kontakt

BOKNINGSVILLKOR

Dessa bokningsvillkor gäller för köp i Nordic Choice Commercial Service ABs, org.nr 556106-6050, bokningsportal Packtivity by Strawberry (nedan portalen). Villkoren uppdaterades senast 2023-05-20.

By Nordiq AB (BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, är ansvarig förmedlare för alla bokningar i Bokningsportalen. Bokningsvillkoren kompletterar SRF:s resevillkor och gäller mellan BN AB och den som som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen samt genomför bokningen/köpet (Bokaren) i portalen. Avtalet gäller för alla typer av produkter som By Nordiq AB förmedlar om inget annat angetts.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. By Nordiq AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har By Nordiq AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302, läs mer på vår hemsida:
https://bynordiq.se/paketresor/

PRISER

Priserna i prislistan är angivna i lokal valuta för det språk du valt. Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av förmedlaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast direktbetalning med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL). Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

AVBESTÄLLNING/ÄNDRING

Ändringar är normalt sett inte möjligt, då bokningen i de flesta fall består av färdigpaketerade paket.

Nedanstående avbeställningskostnader gäller såvida inget annat angivits i Din bokningsbekräftelse.

Avbeställningskostnader för avbokning av färdiga paket som innehåller både boende och aktiviteter, evenemang m.m.:
0 dagar före ankomst eller tidigare, avbokningskostnad: 100% av bokningens pris.

Avbokning av bokning där man bokat hotell samt bokat till en aktivitet i varukorgen.
0 dagar före ankomst eller tidigare, avbokningskostnad: 100% av bokningens pris.

Avbokning av bokning där man bokat Serviced apartement
Bokningen är ej återbetalningsbar.
Bokningen kan ombokas fram till 3 dagar före ankomst eller tidigare mot en ombokningsavgift på 400 SEK.

Avbokning av bokning där man endast bokat aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport
0 dagar före ankomst eller tidigare, avbokningskostnad: 100% av bokningens pris.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av By Nordiq fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq per telefon + 46(0) 8 40 90 64 04 eller e-post strawberry@bynordiq.se
Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

INTEGRITETSPOLICY

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram