Kontakt

BOKNINGSVILLKOR

Gällande avbokningsvillkor för Destination Snogeholms stugor, vänligen kontrollera Er bokning så att den stämmer överens med Era önskemål. Ev felaktigheter måste påtalas omgående.

* Från bokningsdagen och fram till 30 dygn innan ankomst är det fri avbokning,

* Från 30 till 14 dygn före ankomst debiteras 50% av bokningens pris.

* Från 14 dygn fram till ankomst debiteras 100% av bokningens pris.

(Avbokning och ändring gäller ej för vissa erbjudande eller rabatter)

 

För stugor i Snogeholm: incheckning är kl 15, utcheckning kl 11. Hör av dig till Destination Snogeholm, Annika och Totte, på info@destinationsnogeholm.se eller +46730-645580 om du har övriga frågor.

 

GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in

By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Destination Snogeholm kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot gäster i samband med Destination Snogeholms boende samt att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som gästen har beställt. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att Destination Snogeholm ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser för bland annat gällande säkerhet. Destination Snogeholm kan nås på: info@destinationsnogeholm.se eller +46730-645580.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och BN, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av BN i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och BN:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av BN. Dina personuppgifter kommer att behandlas av BN-koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell, lokala samarbetspartners samt av BN-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

 

Personuppgiftsansvarig

By Nordiq AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@bynordiq.se är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.

 

ÖVRIG INFORMATION OM VÅRA BOKNINGSVILLKOR

BN AB och Destination Snogeholm AB förbehåller sig rätten att uppdatera bokningsvillkoren från tid till annan. Bokaren bör därför regelbundet hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar som kan ha gjort av villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram