Kontakt

BOKNINGSVILLKOR
Sweden Rock biljetter

By Nordiq AB (BN AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, förmedlar Sweden Rock Festival ABs produkter och administrerar bokningar och betalningar för Sweden Rock Festival ABs räkning. BN AB har således inget ansvar för Sweden Rock Festival AB. Dessa villkor gäller mellan BN AB och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där BN AB är förmedlare om inget annat angetts.

Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för all information om din bokning, det är beställarens ansvar att kontrollera att bekräftelse och biljetter motsvarar det man beställt.

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta kundservice:
E-post: bokning@bynordiq.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 00

 

1. BOKNING/BESÖK
Vi tar emot bokningar via webb och via telefon och mail. Efter att bokning genomförts online eller via vår kundsupport mottar du en bokningsbekräftelse via e-post. Vid besök/incheckning ska uthämtning av festivalarmband hämtas i VIP-ackrediteringen.

Ni måste ha giltig legitimation och bokningsbekräftelsen med er. Alla barn under 13 år måste ha ett speciellt armband som hämtas ut i biljettombytet samtidigt som den vuxne hämtar sitt armband. Ingen under 13 kommer att släppas in på festivalområdet utan hörselkåpor samt man måste kunna visa legitimation för sina barn.

2. PRISER
Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

3. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren/förmedlaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

4. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället. Online betalar du endast med kreditkort. Via mail och telefon har du som företagskund möjlighet för faktura. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

5. ÄNDRING/AVBOKNING

Köpt biljett återlöses endast vid inställt evenemang. Inställda enskilda konserter är inte skäl för återlösning av biljetter. Vid avbokning av köpta biljetter är alltså avbokningskostnad 100%. Namn kan ändras på köpta biljetter, kontakta vår kundsupport för hjälp.

6. VIKTIG INFORMATION / REGLER GÄLLANDE BARN

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta By Nordiq:
E-post bokning@bynordiq.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar Ni arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara By Nordiq skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

8. INTEGRITETSPOLICY
By Nordiq AB (”BN”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av biljetter och säsongskort, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://bynordiq.se/integritetspolicy/

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram